UAB

Màster Universitari en Neurociències ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000619 Màster Universitari en Neurociències
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2014 100% 100% 0%
2013 80% 80% 0%
2012 95% 100% 5%
2011 84% 95% 11%
2010 80% 99% 19%
2009 85% 93% 8%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2014 0 0 0 100 0
2013 0 0 40 40 20
2012 4 13 48 34 0
2011 5 12 41 36 5
2010 5 19 43 32 1
2009 3 17 39 34 7
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np