Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 88.51% 91.48%
2011 94.5% 94.34%
2010 83.72% 79.41%
2009 90% 88.89%
2008 95% 95%
2007 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats