UAB

Màster Universitari en Informàtica Avançada ( Fusió )

Dades DGU
  • DGU000000002 Màster Universitari en Informàtica Avançada
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 92% 99% 7%
2010 86% 100% 14%
2009 86% 97% 11%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2013 4 43 46 6 1
2010 3 77 20 0 0
2009 0 29 55 13 3
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np