Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2012 0%
0h
47%
156h
14%
46h
10%
32h
7%
25h
22%
75h
335h
2011 0%
0h
53%
155h
0%
1h
4%
11h
11%
32h
32%
92h
291h
2010 0%
0h
38%
165h
3%
12h
7%
32h
15%
67h
37%
160h
435h
2009 0%
0h
37%
183h
0%
2h
12%
57h
10%
49h
41%
201h
492h
2008 0%
0h
28%
66h
1%
3h
4%
10h
4%
10h
63%
151h
240h
2007 3%
10h
46%
143h
0%
0h
7%
21h
5%
16h
39%
123h
313h