Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2010 49%
20h
49%
20h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
41h
2009 11%
55h
66%
322h
0%
0h
4%
18h
0%
0h
19%
90h
486h
2008 12%
25h
77%
162h
0%
0h
7%
14h
0%
0h
5%
10h
211h
2007 23%
55h
41%
100h
0%
0h
0%
0h
7%
18h
28%
68h
242h