UAB

Màster Universitari en Gestió Pública ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000475 Màster Universitari en Gestió Pública
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2012 100% 100% 0%
2011 99% 100% 1%
2010 94% 100% 6%
2009 92% 99% 7%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2012 0 0 100 0 0
2011 4 21 60 15 0
2010 0 28 61 11 0
2009 1 23 58 17 1
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np