Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2011 33.33% %
2010 82.46% 84.4%
2009 89.02% 91.1%
2008 91.97% 93.89%
2007 90.63% 90.63%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats