Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 29 25
2010 38 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2010 97.59% 97.53%
2009 96.83% 96.08%
2008 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats