Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2010 30 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 0% %
2011 90.91% %
2010 84.27% 83.33%
2009 93.4% 96.47%
2008 78.26% 77.78%
2007 82.56% 84.38%
2006 80.82% 80.82%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats