UAB

Màster Universitari en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000155 Màster Universitari en Història de la Ciència. Ciència, Història i Societat
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 81% 100% 19%
2012 0% 0% 100%
2011 91% 100% 9%
2010 84% 100% 16%
2009 93% 99% 6%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2013 7 38 43 12 0
2012 0 0 0 0 0
2011 15 40 40 5 0
2010 3 28 52 17 0
2009 2 24 61 12 1
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np