Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 24 30
2011 28 30
2010 50 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% 100%
2011 95.83% 95.83%
2010 100% 100%
2009 91.21% 94.19%
2008 97.32% 97.32%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats