UAB

Màster Universitari en Recerca en Ciència Animal i dels Aliments ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000623 Màster Universitari en Recerca en Ciència Animal i dels Aliments
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2012 100% 100% 0%
2011 98% 98% 0%
2010 100% 100% 0%
2009 93% 100% 7%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2012 9 41 50 0 0
2011 9 46 41 2 2
2010 10 40 43 8 0
2009 5 31 58 5 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np