Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2012 36%
235h
43%
280h
10%
64h
0%
0h
4%
25h
7%
47h
651h
2011 34%
352h
41%
416h
10%
107h
3%
34h
8%
85h
3%
33h
1027h
2010 26%
182h
49%
345h
4%
28h
3%
20h
7%
48h
12%
84h
708h
2009 25%
197h
52%
405h
4%
30h
0%
3h
6%
45h
13%
99h
779h
2008 29%
166h
47%
264h
4%
25h
4%
25h
9%
49h
6%
32h
563h