Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2013 0 30
2012 0 30
2011 9 30
2010 9 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 88.89% 88.89%
2012 75.27% 75.27%
2011 85.71% 85.71%
2010 84.73% 86.72%
2009 87.98% 88.69%
2008 91.04% 91.04%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats