Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2012 3%
10h
33%
96h
5%
15h
0%
0h
12%
34h
47%
137h
291h
2011 10%
60h
32%
198h
0%
0h
9%
59h
5%
29h
44%
275h
622h
2010 4%
19h
33%
167h
0%
0h
15%
76h
3%
15h
45%
227h
504h
2009 5%
26h
34%
167h
0%
0h
28%
136h
4%
17h
29%
139h
485h
2008 0%
0h
38%
220h
0%
0h
16%
91h
5%
31h
41%
236h
578h
2007 0%
0h
40%
301h
0%
0h
20%
148h
4%
30h
36%
271h
750h