UAB

Màster Universitari en Recerca Clínica Aplicada a Ciències de la Salut

Dades DGU
  • DGU000000759 Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada a les Ciències de la Salut
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 96% 100% 4%
2020 90% 100% 10%
2019 99% 100% 1%
2018 97% 100% 3%
2017 91% 100% 9%
2016 93% 100% 7%
2015 93% 100% 7%
2014 96% 98% 2%
2013 99% 100% 1%
2012 99% 100% 1%
2011 98% 100% 2%
2010 90% 99% 9%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 2% 38% 46% 14% 0%
2020 2% 57% 36% 5% 0%
2019 3% 38% 48% 11% 0%
2018 2% 52% 40% 6% 0%
2017 2% 35% 50% 12% 0%
2016 8% 20% 54% 18% 0%
2015 5% 52% 36% 8% 0%
2014 1% 41% 43% 14% 2%
2013 3% 59% 28% 10% 0%
2012 1% 56% 37% 7% 0%
2011 2% 50% 35% 14% 0%
2010 2% 51% 23% 23% 1%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42147 Epidemiologia Clínica i Estadística 21 1 11 7 2 0 0 100% 100% 0%
42148 Metodologia Bàsica en Recerca Clínica 21 0 0 15 6 0 0 100% 100% 0%
44422 Pràctiques de Recerca 24 1 12 7 3 0 1 96% 100% 4%
44210 Recerca Clínica Avançada 21 0 12 7 2 0 0 100% 100% 0%
44423 Treball de Final de Màster 24 0 6 13 2 0 3 88% 100% 12%