Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2013 5 15
2012 21 25
2011 31 15
2010 13 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 93.1% 92.86%
2011 85.19% 85.19%
2010 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats