Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 71 25
2022 54 25
2021 53 25
2020 42 35
2019 47 35
2018 45 25
2017 51 35
2016 68 60
2015 73 60
2014 52 60
2013 62 60
2012 84 60
2011 103 60
2010 114 60