Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2012 15%
7h
19%
9h
23%
11h
0%
0h
0%
0h
44%
21h
48h
2011 11%
77h
29%
200h
21%
143h
7%
49h
5%
35h
27%
187h
691h