Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2013 43 30
2012 56 30
2011 76 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 97.24% 97.11%
2012 96.37% 100%
2011 90.24% 90.24%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats