Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 93.96% 93.28%
2021 99.39% 100%
2020 86.65% 84.9%
2019 93.93% 93.58%
2018 96.96% 96.96%
2017 87.41% 86.15%
2016 88.28% 90.43%
2015 89.23% 91.74%
2014 83.66% 82.64%
2013 90.18% 91.7%
2012 92.4% 97.17%
2011 86.05% 86.05%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats