UAB

Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals

Dades DGU
  • DGU000000990 Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 94% 99% 5%
2021 95% 100% 5%
2020 89% 98% 10%
2019 92% 99% 7%
2018 93% 100% 7%
2017 89% 94% 6%
2016 83% 98% 15%
2015 96% 100% 4%
2014 87% 97% 10%
2013 91% 98% 8%
2012 94% 99% 5%
2011 81% 100% 19%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 6 60 30 2 1
2021 7 54 34 6 0
2020 7 50 37 5 2
2019 5 43 38 12 1
2018 7 41 43 9 0
2017 6 22 39 27 6
2016 6 36 48 8 2
2015 7 43 39 10 0
2014 2 31 36 27 3
2013 5 53 30 11 2
2012 6 57 28 8 1
2011 10 50 36 4 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
40246 Estudis Culturals 14 1 10 1 2 0 0 100% 100% 0%
40245 Estudis de Gènere i Sexualitat 9 1 5 3 0 0 0 100% 100% 0%
40243 Gèneres i Textos: Pràctiques d'Anàlisi 12 0 9 2 0 0 1 92% 100% 8%
42314 Literatura Comparada: Modernitat i Postmodernitat 19 1 12 5 0 0 1 95% 100% 5%
42315 Literatura Comparada: Problemes i Mètodes 22 1 9 10 1 1 0 95% 95% 0%
42316 Literatura Comparada: Tradicions Literàries 11 1 6 4 0 0 0 100% 100% 0%
42317 Metodologia 22 1 10 10 0 0 1 95% 100% 5%
42318 Treball de Fi de Màster 26 2 16 4 0 0 4 85% 100% 15%