Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 52 40
2022 62 40
2021 67 40
2020 56 50
2019 90 50
2018 136 50
2017 151 50
2016 97 50
2015 70 50
2014 42 50
2013 39 50
2012 53 50
2011 68 50