UAB

Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura

Dades DGU
  • DGU000001003 Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 97% 99% 2%
2020 99% 100% 1%
2019 97% 99% 2%
2018 95% 99% 4%
2017 94% 100% 6%
2016 99% 100% 0%
2015 93% 100% 7%
2014 98% 99% 0%
2013 0% 0% 33%
2012 74% 93% 21%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 5 34 48 12 1
2020 3 22 56 18 0
2019 5 34 51 9 1
2018 2 35 56 6 1
2017 2 41 54 3 0
2016 2 43 41 14 0
2015 6 32 48 15 0
2014 3 21 50 24 1
2013 0 0 0 0 100
2012 4 26 43 20 7
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42440 Comunicació, Desenvolupament i Canvi Social 11 1 5 5 0 0 0 100% 100% 0%
42441 Comunicació i Cultura Política 18 1 4 11 2 0 0 100% 100% 0%
42442 Convergència Digital i Polítiques de Comunicació 20 1 5 13 1 0 0 100% 100% 0%
42443 Epistemologia i Metodologia de la Recerca en Comunicació 19 1 6 11 1 0 0 100% 100% 0%
42444 Gènere, Comunicació i Canvi Social 8 0 1 4 3 0 0 100% 100% 0%
42445 Gestió i Mercats de la Comunicació 9 0 3 6 0 0 0 100% 100% 0%
42446 Identitats, Diversitat i Interculturalitat 18 0 14 4 0 0 0 100% 100% 0%
42447 Mitjans de Comunicació, Responsabilitat Social i Ciutadania 11 1 4 3 3 0 0 100% 100% 0%
42448 Narratives Digitals i Nous Formats 11 1 4 5 1 0 0 100% 100% 0%
42449 Narratives i Imaginaris Col·lectius 9 0 4 3 2 0 0 100% 100% 0%
42450 Polítiques Culturals en el Capitalisme Global 13 1 1 7 4 0 0 100% 100% 0%
42451 Sistemes de Mitjans Comparats 6 0 0 4 2 0 0 100% 100% 0%
42452 Treball de Fi de Màster 1 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0%
44116 Treball de Final de Màster 18 1 6 5 1 1 4 72% 93% 22%