UAB

Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població

Dades DGU
  • DGU000001127 Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 100% 100% 0%
2020 99% 100% 1%
2019 97% 99% 2%
2018 97% 100% 3%
2017 92% 99% 7%
2016 95% 100% 5%
2015 88% 99% 11%
2014 100% 100% 0%
2013 99% 100% 1%
2012 99% 100% 1%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2021 0 33 67 0 0
2020 5 60 33 2 0
2019 5 49 42 3 1
2018 5 39 52 3 0
2017 5 30 54 9 1
2016 5 34 58 3 0
2015 11 52 32 4 1
2014 9 39 51 1 0
2013 2 51 46 1 0
2012 5 35 60 0 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np