UAB

Màster Universitari en Ciència Política / Political Science

Dades DGU
  • DGU000001045 Màster Universitari en Ciència Política / Political Science
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 97% 99% 2%
2020 87% 97% 11%
2019 97% 100% 3%
2018 91% 99% 7%
2017 94% 98% 3%
2016 90% 99% 9%
2015 88% 93% 6%
2014 98% 98% 0%
2013 90% 98% 8%
2012 95% 96% 2%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 4 14 66 16 1
2020 7 8 73 10 3
2019 4 13 70 12 0
2018 6 15 60 18 1
2017 4 19 53 22 2
2016 2 12 57 28 1
2015 3 8 39 43 7
2014 4 18 52 24 2
2013 5 14 37 41 2
2012 7 16 45 29 4
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42270 Democràcia i Ciutadania 20 1 2 13 4 0 0 100% 100% 0%
42271 Gestió i Anàlisi de Polítiques Públiques 19 1 4 13 1 0 0 100% 100% 0%
42453 Integració Europea: Teories i Procés Polític 3 0 0 2 1 0 0 100% 100% 0%
42273 Introducció a la Recerca 19 1 1 13 4 0 0 100% 100% 0%
42228 Màrqueting Sociopolític 14 0 2 9 3 0 0 100% 100% 0%
43483 Polítiques Migratòries, Integració i Gestió de la Diversitat Religiosa 3 0 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
42277 Tècniques de Recerca 19 1 3 13 2 0 0 100% 100% 0%
42278 Treball de Final de Màster 21 1 3 11 3 1 2 86% 95% 10%