UAB

Màster Universitari en Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business

Dades DGU
  • DGU000001027 Màster Universitari en Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 94% 96% 3%
2020 96% 99% 3%
2019 88% 94% 7%
2018 96% 99% 2%
2017 79% 99% 20%
2016 91% 97% 6%
2015 91% 98% 7%
2014 88% 97% 9%
2013 84% 92% 9%
2012 94% 98% 4%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 0 4 43 50 4
2020 4 10 44 41 1
2019 0 12 49 34 6
2018 2 8 53 36 1
2017 4 5 56 34 1
2016 1 6 59 31 3
2015 2 12 50 33 2
2014 4 8 56 30 3
2013 4 11 39 38 8
2012 4 7 55 32 2
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42618 Economia Aplicada i Empresa 24 0 0 9 15 0 0 100% 100% 0%
42620 Mètodes Quantitatius de Recerca Aplicada en Economia i Empresa 25 0 1 11 12 1 0 96% 96% 0%
42781 Temes Avançats en Creació d'Empreses i Gestió de Pimes 12 0 1 11 0 0 0 100% 100% 0%
43791 Temes Avançats en Economia Aplicada 13 0 0 3 9 1 0 92% 92% 0%
43792 Temes Específics d'Economia Aplicada A 6 0 0 2 3 1 0 83% 83% 0%
43793 Temes Específics d'Economia Aplicada B 6 0 0 1 5 0 0 100% 100% 0%
42622 Treball de Fi de Màster 24 0 2 9 9 1 3 83% 95% 12%