Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 32 0 *
2018 21 20
2017 24 20
2016 31 20
2015 43 20
2014 36 30
2013 1 30
2012 0 30