UAB

Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management

Dades DGU
  • DGU000001193 Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 120

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 95% 100% 5%
2021 94% 99% 4%
2020 100% 100% 0%
2019 92% 99% 7%
2018 86% 96% 11%
2017 99% 100% 1%
2016 92% 98% 6%
2015 92% 100% 8%
2014 88% 100% 12%
2013 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 0 23 56 2 0
2021 2 19 62 16 1
2020 2 26 63 9 0
2019 2 13 70 12 1
2018 1 24 55 17 4
2017 1 19 56 19 0
2016 2 20 44 31 2
2015 4 14 63 19 0
2014 2 53 28 16 0
2013 1 31 59 9 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42632 Anàlisi de Sistemes 16 0 8 7 0 0 1 94% 100% 6%
42640 Fonaments de Logística i Gestió de Cadenes de Subministrament 16 0 0 13 2 0 1 94% 100% 6%
42642 Fonaments d'Enginyeria 16 0 4 11 0 0 1 94% 100% 6%
42645 Gestió de Projectes 16 0 5 10 0 0 1 94% 100% 6%
42653 Presa de Decisions 16 0 4 11 0 0 1 94% 100% 6%
44669 Treball de Final de Màster 18 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%