UAB

Màster Universitari en Anàlisi i Gestió del Patrimoni

Dades DGU
  • DGU000001272 Màster Universitari en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 92% 100% 8%
2021 90% 100% 10%
2020 97% 100% 3%
2019 98% 100% 2%
2018 98% 100% 2%
2017 93% 99% 6%
2016 89% 100% 11%
2015 90% 100% 10%
2014 95% 100% 5%
2013 98% 100% 2%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 2 51 38 9 0
2021 1 48 43 8 0
2020 2 68 26 4 0
2019 3 62 35 1 0
2018 3 61 33 3 0
2017 2 47 44 6 1
2016 2 47 45 7 0
2015 2 54 41 3 0
2014 3 63 28 6 0
2013 1 54 42 3 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43005 Art, Història i Pensament 23 0 5 12 6 0 0 100% 100% 0%
43007 Art i Comerç 11 0 1 9 0 0 1 91% 100% 9%
43008 Conservació i Gestió del Patrimoni Artístic 22 0 15 7 0 0 0 100% 100% 0%
43009 Crítica i Difusió de l'Art 13 0 13 0 0 0 0 100% 100% 0%
43006 Patrimoni Artístic: Vies d'Estudi i Tècniques d'Anàlisi 23 1 4 14 4 0 0 100% 100% 0%
43010 Pràctiques Externes 22 0 18 4 0 0 0 100% 100% 0%
43011 Treball de Fi de Màster 32 2 12 5 2 0 11 66% 100% 34%