Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 92.49% 93.02%
2021 91.31% 92.38%
2020 97.04% 97.46%
2019 98.27% 98.23%
2018 98.54% 100%
2017 93.49% 97.61%
2016 89.93% 93.64%
2015 90.46% 92.23%
2014 95.2% 97.98%
2013 98.47% 98.47%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats