UAB

Màster Universitari en Biologia i Biotecnologia Vegetal ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000001457 Màster Universitari en Biologia i Biotecnologia Vegetal
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60
Coordinació: Poschenrieder Wiens, Carlota

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2016 1 1 0
2015 1 1 0
2014 1 1 0

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2016 0.032967032967032967032967032967032967033 0.4340659340659340659340659340659340659341 0.4230769230769230769230769230769230769231 0.1098901098901098901098901098901098901099 0
2015 0.0408163265306122448979591836734693877551 0.5034013605442176870748299319727891156463 0.380952380952380952380952380952380952381 0.0748299319727891156462585034013605442177 0
2014 0.04 0.4342857142857142857142857142857142857143 0.44 0.0857142857142857142857142857142857142857 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np