UAB

Màster Universitari en Biologia i Biotecnologia Vegetal ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000001457 Màster Universitari en Biologia i Biotecnologia Vegetal
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60
Coordinació: Poschenrieder Wiens, Carlota

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2016 100% 100% 0%
2015 100% 100% 0%
2014 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2016 3% 43% 42% 11% 0%
2015 4% 50% 38% 7% 0%
2014 4% 43% 44% 9% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np