Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2016 14%
134h
57%
526h
13%
118h
6%
57h
4%
36h
6%
55h
926h
2015 25%
185h
56%
422h
7%
55h
6%
43h
1%
10h
4%
33h
747h
2014 31%
263h
55%
466h
5%
40h
5%
42h
0%
0h
4%
34h
846h