Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 88 40
2022 80 40
2021 95 40
2020 99 40
2019 121 40
2018 105 40
2017 143 40
2016 118 40
2015 105 40
2014 82 50
2013 106 50