Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 23%
359h
17%
277h
31%
501h
0%
0h
13%
207h
16%
248h
1592h
2021 16%
242h
17%
262h
38%
563h
0%
0h
16%
241h
13%
193h
1501h
2020 17%
260h
14%
218h
43%
641h
0%
0h
17%
249h
9%
137h
1505h
2019 11%
154h
22%
304h
41%
570h
0%
0h
12%
160h
14%
187h
1374h
2018 16%
217h
21%
292h
41%
569h
0%
0h
6%
87h
16%
229h
1394h
2017 26%
304h
27%
320h
32%
385h
0%
0h
6%
66h
9%
110h
1185h
2016 24%
312h
27%
349h
29%
367h
0%
0h
11%
139h
9%
110h
1278h
2015 18%
216h
25%
298h
31%
368h
0%
0h
14%
168h
12%
138h
1188h
2014 27%
326h
28%
336h
26%
311h
0%
3h
14%
164h
4%
48h
1188h
2013 23%
253h
29%
312h
27%
289h
1%
7h
11%
121h
10%
104h
1087h