Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 36 25
2022 35 25
2021 30 25
2020 34 25
2019 36 25
2018 46 25
2017 50 27
2016 38 30
2015 28 30
2014 15 30
2013 21 30