Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 13 100% 100% 0%
2021 16 100% 100% 0%
2020 12 100% 100% 0%
2019 16 93.75% 93.75% 0%
2018 19 94.737% 100% 5.263%
2017 15 100% 100% 0%
2016 19 89.474% 94.444% 5.263%
2015 19 94.737% 94.737% 0%
2014 18 100% 100% 0%
2013 19 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313802 13
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2021 4313802 16
  100%
  100%
  0%
2020 4313802 12
  100%
  100%
  0%
2019 4313802 16
  94%
  94%
  0%
2018 4313802 19
  95%
  100%
  5%
2017 4313802 15
  100%
  100%
  0%
2016 4313802 19
  89%
  94%
  5%
2015 4313802 19
  95%
  95%
  0%
2014 4313802 18
  100%
  100%
  0%
2013 4313802 19
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313802 13 0% 31% 69% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2021 4313802 16 6% 13% 63% 19% 0% 0%
2020 4313802 12 8% 42% 33% 17% 0% 0%
2019 4313802 16 6% 13% 63% 13% 6% 0%
2018 4313802 19 5% 11% 63% 16% 0% 5%
2017 4313802 15 7% 0% 87% 7% 0% 0%
2016 4313802 19 5% 11% 42% 32% 5% 5%
2015 4313802 19 5% 16% 37% 37% 5% 0%
2014 4313802 18 6% 22% 33% 39% 0% 0%
2013 4313802 19 5% 37% 42% 16% 0% 0%