UAB

Màster Universitari en Tractament de la Informació i Comunicació Multilingüe ( Suprimit )

Dades DGU
  • DGU000001335 Màster Universitari en Tractament de la Informació i Comunicació Multilingüe
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2015 91% 96% 5%
2014 100% 100% 0%
2013 96% 100% 4%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2015 7% 22% 35% 31% 4%
2014 0% 0% 0% 100% 0%
2013 7% 20% 56% 18% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np