UAB

Màster Universitari en Recerca en Educació

Dades DGU
  • DGU000001297 Màster Universitari en Recerca en Educació
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 93% 99% 7%
2021 86% 99% 13%
2020 97% 99% 2%
2019 98% 100% 2%
2018 98% 99% 2%
2017 93% 98% 5%
2016 98% 100% 1%
2015 97% 100% 3%
2014 94% 100% 6%
2013 89% 96% 8%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 4 23 58 15 1
2021 5 34 48 12 1
2020 5 33 48 13 1
2019 3 29 53 15 0
2018 4 35 53 7 1
2017 3 25 63 7 2
2016 3 28 56 12 0
2015 3 24 62 11 0
2014 3 31 55 10 0
2013 2 21 54 18 4
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43218 Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca 9 1 3 1 0 0 4 56% 100% 44%
43219 Comunitat, Intervenció Socioeducativa i Desigualtats: Tendències de Recerca Actuals 9 1 3 4 0 0 1 89% 100% 11%
43930 El Context en la Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ciències i de les Matemàtiques 6 0 1 4 0 0 1 83% 100% 17%
43201 Inclusió Socioeducativa i Orientació al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca 8 0 1 5 0 0 2 75% 100% 25%
43199 Investigar en Educació I: Epistemologia, Fonamentació i Disseny 46 1 5 32 6 0 2 96% 100% 4%
43227 Investigar en Educació II: Metodologies, Instruments i Estratègies de Recollida i Anàlisi de Dades 50 1 11 33 4 0 1 98% 100% 2%
43200 Investigar en Educació III: Eines TIC en el Procés de Recerca 43 1 15 21 5 0 1 98% 100% 2%
43226 La Recerca en l'Àmbit de l'Educació per a una Ciutadania Democràtica 7 1 4 2 0 0 0 100% 100% 0%
43205 La Recerca sobre l'Ensenyament del Temps Històric, l'Espai Geogràfic i la Formació del Pensament Social 9 0 2 5 2 0 0 100% 100% 0%
43225 L'Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca 17 1 3 9 3 1 0 94% 94% 0%
43206 Perspectives Actuals de Recerca: de l'Acció a la Creació 8 0 1 4 3 0 0 100% 100% 0%
43928 Perspectives de Recerca en Educació Científica i Matemàtica 4 0 0 4 0 0 0 100% 100% 0%
43208 Perspectives de Recerca en Educació Literària 15 1 1 11 2 0 0 100% 100% 0%
43210 Perspectives de Recerca en Formació, Avaluació i Equitat Educativa 11 1 1 5 2 0 2 82% 100% 18%
43211 Perspectives i Tendències en la Recerca sobre la Construcció del Coneixement Social 8 1 2 3 2 0 0 100% 100% 0%
43204 Recerca, Canvi i Innovació: el Desenvolupament Professional a les Organitzacions 10 1 0 5 2 0 2 80% 100% 20%
43929 Recerca en Àmbits Específics de la Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques 5 0 0 4 0 0 1 80% 100% 20%
43224 Recerca, Formació i Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) 16 1 1 7 6 0 1 94% 100% 6%
43223 Recerca sobre Educació Ambiental i del Consum en un Món Globalitzat i Complex 8 0 2 3 2 1 0 88% 88% 0%
43212 Sistemes Educatius, Desigualtats i Equitat: Aportacions de la Literatura Científica 8 0 7 0 0 0 1 88% 100% 12%
43213 Tendències de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovació 7 1 1 3 1 0 1 86% 100% 14%
43214 Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura 15 0 0 15 0 0 0 100% 100% 0%
43215 Tendències i Enfocaments de la Recerca en Planificació i Gestió d'Institucions Educatives 11 0 6 5 0 0 0 100% 100% 0%
43217 Treball de Final de Màster 53 2 14 22 8 0 7 87% 100% 13%