Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 165 80
2022 125 80
2021 121 80
2020 123 80
2019 140 80
2018 135 80
2017 203 80
2016 164 80
2015 171 80
2014 130 80
2013 115 80