Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 4%
95h
27%
645h
51%
1230h
9%
221h
5%
112h
5%
126h
2429h
2021 6%
161h
28%
757h
40%
1082h
10%
272h
8%
221h
7%
197h
2691h
2020 5%
145h
26%
741h
41%
1187h
12%
352h
11%
313h
5%
131h
2870h
2019 7%
185h
20%
513h
39%
992h
10%
266h
12%
305h
11%
289h
2549h
2018 10%
275h
27%
757h
38%
1054h
6%
173h
11%
309h
8%
218h
2785h
2017 10%
273h
27%
706h
37%
978h
7%
174h
11%
291h
8%
198h
2621h
2016 12%
292h
32%
819h
30%
772h
5%
116h
13%
317h
9%
219h
2534h
2015 15%
392h
34%
872h
37%
948h
2%
62h
6%
158h
6%
150h
2582h
2014 11%
212h
37%
722h
35%
675h
2%
34h
8%
158h
7%
140h
1940h
2013 17%
348h
34%
673h
29%
583h
8%
155h
2%
43h
9%
189h
1990h