Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 86,49% 84,91%
2020 96,25% 97%
2019 96,92% 97,32%
2018 88,7% 93%
2017 97,19% 97,12%
2016 99,67% 100%
2015 100% %
2014 99,05% 99,01%
2013 99,05% 99,05%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats