UAB

Màster Universitari en Visió per Computador / Computer Vision

Dades DGU
  • DGU000001336 Màster Universitari en Visió per Computador / Computer Vision
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 93% 97% 5%
2021 90% 98% 8%
2020 84% 93% 9%
2019 87% 98% 11%
2018 91% 98% 7%
2017 96% 99% 3%
2016 93% 99% 6%
2015 89% 98% 9%
2014 96% 99% 3%
2013 97% 99% 2%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 6 17 63 12 3
2021 6 17 57 17 2
2020 4 21 48 20 7
2019 5 27 56 10 2
2018 7 11 73 7 2
2017 5 8 71 14 1
2016 6 17 69 7 1
2015 6 18 66 9 2
2014 5 15 61 18 1
2013 3 14 61 21 1
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43082 Anàlisi de Vídeo 27 2 2 14 7 0 2 93% 100% 7%
43083 Aprenentatge Computacional per a la Visió per Computador 27 2 1 17 5 0 2 93% 100% 7%
43084 Disseminació de la Recerca 26 2 1 20 1 2 0 92% 92% 0%
43085 Introducció a la Visió Humana i Computacional 26 2 1 16 6 0 1 96% 100% 4%
43087 Mètodes de Recerca i Transferència de Tecnologia 26 0 9 14 1 0 2 92% 100% 8%
43086 Optimització i Inferència per a la Visió per Computador 25 1 5 17 0 2 0 92% 92% 0%
43088 Reconeixement Visual 27 2 2 20 1 0 2 93% 100% 7%
44664 Treball de Final de Màster 30 0 14 14 0 0 2 93% 100% 7%
43090 Visió 3D 27 2 3 12 7 2 1 89% 92% 4%