Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 11%
26h
52%
119h
21%
47h
0%
0h
0%
0h
16%
36h
228h
2021 18%
102h
45%
258h
17%
97h
0%
0h
0%
0h
20%
116h
573h
2020 6%
26h
37%
152h
21%
86h
0%
0h
11%
44h
25%
105h
413h
2019 0%
0h
35%
74h
27%
58h
0%
0h
3%
6h
36%
76h
214h
2018 0%
0h
40%
27h
13%
9h
0%
0h
0%
0h
46%
31h
67h
2017 0%
0h
67%
132h
12%
23h
0%
0h
6%
11h
17%
33h
198h
2016 0%
0h
50%
120h
7%
16h
0%
0h
2%
4h
42%
101h
240h
2015 0%
0h
55%
217h
8%
33h
0%
0h
0%
0h
37%
146h
395h
2014 0%
0h
42%
299h
8%
54h
1%
5h
4%
25h
46%
329h
711h
2013 0%
0h
58%
133h
4%
9h
13%
31h
1%
3h
24%
56h
231h