Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 100% %
2017 50% %
2016 50% %
2015 93.62% 96.55%
2014 91.73% 92.06%
2013 94.83% 94.83%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats