Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 100% %
2021 98.92% %
2020 95.45% 95.4%
2019 95.19% %
2018 100% 100%
2017 73.25% %
2016 86.08% 86.08%
2015 94.26% %
2014 95.12% 95.12%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats