UAB

Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària

Dades DGU
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 97% 100% 3%
2020 96% 100% 4%
2019 98% 99% 2%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 0 20 72 7 0
2020 0 29 59 12 0
2019 0 31 56 12 1
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43657 Eines per a la Comprensió de la Realitat Social 36 0 7 27 2 0 0 100% 100% 0%
43659 Eines per a L’acció Comunitària 40 0 15 24 0 0 1 98% 100% 2%
43658 Epistemologia de la Intervenció Social 36 0 1 33 2 0 0 100% 100% 0%
43656 Fenòmens Socials i Canvi D’època. Noves Estratègies per a Nous Problemes i Noves Polítiques 36 0 4 29 3 0 0 100% 100% 0%
43660 Mètodes i Tècniques de Recerca Social 36 0 12 22 2 0 0 100% 100% 0%
43661 Polítiques Socials i Àmbits de Benestar 37 0 9 20 8 0 0 100% 100% 0%
43662 Polítiques Socials, Persones i Territori 37 0 3 34 0 0 0 100% 100% 0%
43663 Treball de Final de Màster 46 0 9 24 4 0 9 80% 100% 20%