Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 66.67% %
2018 57.14% %
2017 89.63% 89.95%
2016 91.2% 91.2%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats