Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 0%
0h
0%
0h
27%
265h
0%
0h
63%
622h
10%
99h
986h
2021 0%
0h
0%
0h
26%
239h
0%
0h
39%
362h
35%
317h
918h
2020 0%
0h
15%
178h
20%
242h
33%
402h
25%
304h
6%
76h
1202h
2019 0%
0h
20%
178h
17%
150h
26%
231h
20%
178h
16%
136h
872h
2018 0%
0h
12%
100h
14%
118h
21%
180h
40%
336h
13%
109h
844h
2017 0%
0h
15%
195h
25%
314h
0%
0h
38%
492h
22%
281h
1281h
2016 0%
0h
10%
180h
31%
583h
0%
0h
44%
808h
15%
281h
1852h