Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 99.03% 100%
2021 95.66% 95.58%
2020 96.22% 96.19%
2019 100% 100%
2018 92.03% 94.92%
2017 96.54% 96.54%
2016 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats